Forecast quality

Quality of forecasts at meteocentre.co.uk

During creation of weather forecasts at meteocentre.co.uk, we focus especially on the quality and amount of available information. This enables us to provide professional weather forecasts with details that help achieve the greatest success of any weather forecasts for Central Europe.

How do we differ from other services?

Unique models with corrections by on-duty meteorologists

Unlike competitors’ services, we base our forecasts on multiple forecast models, which are further refined, and the resulting output is checked and if necessary revised daily by professional meteorologists on duty. In some weather situations, the meteorologist's experience remains essential for correct evaluation of output of forecast models.

Nowcasting - update every hour

Jako jediní v Evropě jsme veřejnosti přes web zpřístupnili tzv. nowcastingovou předpověď: podle aktuálního vývoje počasí se zpřesňuje předpověď na nejbližších několik hodin. Takové úpravy se počítají každou hodinu 24 hodin denně. Díky spolupráci s několika subjekty pracujeme s daty z nejrozsáhlejší sítě měřicích stanic nad územím Evropy. Tyto údaje algoritmicky vyhodnocujeme, abychom eliminovali nepřesná nebo chybějící měření.

Constant development

We are the first provider in the Czech Republic to continue introducing new products. We have gradually introduced already standard elements for weather forecasts, such as hourly forecasts for all municipalities, ground temperatures for gardeners, the probability of showers, the meteorologist's comments, area rain forecasts and the already mentioned hourly updated forecast. You can look forward to more new features in the near future.